bác nào mua cả lô giảm 35%.

09.678.66.678 giá... 4.5tr
09.676.676.78..giá.. 1.5tr
0967.866586..gia..1.7tr
0967.111.886...gia.. 1.7tr
0967.686848...gia ..1.7tr
0967.41.6686...giá...1.2tr

Liên hệ: 096.77.11.778 ở 0967.39.69.79