Tìm sim việt theo 09x3840840 hoặc 09x3840999 call chữ ký
anh em nào có comment tại topic này hoặc liên hệ với em dưới chữ ký nhé ! thanks !!