Nôm na là nhỏ em mới tốt nghiệp đại hoc Chuyên ngành quản trị kinh doanh. nên cần tìm việc chuyên nghành.
Ngoại hình Cũng không đến nổi.
Đả có chút ít kinh nghiệm đi làm ( làm ở phòng kinh doanh cty nước Hòa Bình chắt ~6thag,làm cho cai thằng mĩ phẩm gì gì Von Von ấy em quên rồi)

Nhiệt Tình Chăm Chỉ Chiu khó hoc hỏi.

Liên hệ.

Bích 23tuoi

Phone : 01267358280

Thanhks,