cần bán vài e gà peru 3th 1kg1 1 trống 1 mái.gà 2th 750g 1 trong 1 mái.giá 4tr/con 3th. 2tr/con 2th. xem gà ở gò vấp đuong phan Văn Trị, gần nhà hàng vườn cau.call 0906790644,em tên khải.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]