dáng thì giống lắm,nhưng mấy con lai ít mà có máu rừng có con cũng giống thế này,bạn kiếm con gà 1k5 xổ thử là bjk chứ gì