Quy tắc làm việc:
+Do bạn tự đăng ký
+thích hợp với bạn nào gắn bó, trang này có ưu điểm là đánh sai cũng được cộng tiền nhưng đừng lại dụng quá vì nếu đánh sai nhiều quá thì nó sẽ khóa acc bạn trong 9 phút và nếu cứ lạm dụng thì bạn sẽ bị khóa acc vĩnh viễn.
+Tính code trên 1id bạn tự pay ko cần qua trung gian nữa
+thanh toán vào thứ 3 hằng tuần, Phải đủ 3$ mới có thể pay
+Load nhanh 24/24
Ưu đãi khi là ref của mình:
+Mình sẽ reback lại 50% số tiền nhận từ bạn
-Tức là bạn gõ được 10$ sẽ nhận thêm của mình là 0.5$
Rate làm việc:
*Chú ý: + thêm 11h để ra giờ vn nhé Như giờ trên hình có màu là = 6-7h vn
Hour 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12
Rate 0.60$ 0.60$ 0.60$ 0.60$ 0.60$ 0.60$ 0.60$ 0.60$ 0.60$ 0.65$ 0.80$ 0.85$


Hour 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-00
Rate 0.80$ 0.95$ 0.95$ 1.00$ 1.05$ 1.05$ 0.95$ 0.95$ 0.95$ 0.95$ 0.60$ 0.60$


Đang ký:
http://www.protypers.com/?id=3TN2

Lưu ý: trước khi đăng ký các bạn cần có 1 tài khoản Liberty Reserve (LR) hay Paypal hay Webmoney để đăng ký nha.
Nhấp vào link trên để đăng ký thì mình mới Reback cho các bạn nha

Y/H: langtu_sanhdieu_banlinh2006
bằng chứng đã nhận tiền:
[IMG][/IMG]

[IMG][/IMG]