* VGA (CARD MÀN HÌNH) new : (VGa BH 36 tháng)
I - HIS : (công nghệ iceQ của HIS giúp chíp VGA chạy mát lắm nhé - thích hợp cho các phòng net)
01 - HIS 5570 ICEQ (2GB) = 1350K/1 CON
02 - HIS 6570 ICEQ (2GB) = 1550K/1 CON
03 - HIS 6670 FAN (1GB) = 1650K/1 CON
04 - HIS 6670 ICEQ (DDR5) = 1970K/1 CON
05 - HIS 7750 FAN (DDR5) = 2300K/1 CON
06 - HIS 7750 ICEQ (DDR5) = 2500K/1 CON

II - SPARKLE :
01 - SPARKLE GT430 (2GB) = 1270K/1 CON
02 - SPARKLE GT640 (1GB) = 1900K/1 CON
03 - SPARKLE GT630 (1GB) = 1300K/1 CON
04 - SPARKLE 650 OS (1GB) = 2250K/1 CON
nr : 27/14 điện biên phủ, f15, q.bình thạnh, tphcm
dtdt : 0972.399.994- vũ.
website : www.sieugiaiphap.vn