công an quần bắt gà quá vs lại mình bắn cá thua wa nên cần bán 1 con trống khét đỏ lai 25% chân vàng thao 2 hàng trơn điều rang mắt trắng mặt gà nòi đặt biệt e nó khoan cổ gà tre khoan cổ bao lỳ nha ae nặng 1kg3 hình e nó như 1kg5 win 1X cách đây 3 tuần gà đá dạt né rất khôn gà bao miệng lông từ nạp tới gay ae nào cần call mình giá e nó là 800k (fix xăng zui zẽ) nha gà nhốt giỏ hok có nước nuôi nên chưa có pin ae đem về nuôi 1 tuần là súc mình bao độ lỳ của e nó
hình e nó đây
http://www.upanh.com/slider/?e=malih...rt=5rr7fw2a0cb
http://www.upanh.com/slider/?e=malih...rt=drrbdwcafca
http://www.upanh.com/slider/?e=malih...rt=brrefwfjdjl
http://www.upanh.com/slider/?e=malih...rt=3rrc1wdj8jw
(hình có mấy tấm coi k dc ae thông cảm coppy rồi pats ra coi nha)
ae nào cần alo mình 0907093100
địa chĩ đường cao lỗ F4 Q8 tới trường trung cấp nghề Nam Sài Gòn e ra rước zô xem gà
ae đi ngang đá đích dùm cái trã lễ 100% nha ae