Tuyển lao động phổ thông làm việc về nội thất bao ăn ở làm từ t2 đến t7 chủ nhật nghỉ
Thời gian làm việc từ 8h đến 5h
Lương thỏa thuận.
Liên hệ 0937.07.34.34
Đc: 133/15 Hòa Hưng f12 Q10