1. Máy bộ:
+ CPU: E5200
+ Main: Asus P5KPL-AM: Full onboard
+ HDD: Seagate160G SATA
+ Ram 2G
+ Đang sử dụng ==>> GIÁ: 2.000K
2. Mainboard:

+ Asus P5KPL - AM full onboard (hết BH, chưa sửa chữa)==>> GIÁ: 550K
link: http://www.asus.com/Motherboards/P5KPLAM/
+ Asus P5GZ-MX full onboard (hết BH, chưa sửa chữa)==>> GIÁ: 550K
link: http://www.asus.com/Motherboards/P5GZMX/
+ MSI G31M3 full onboard (hết BH, chưa sửa chữa)==>> GIÁ: 500K
link: http://www.msi.com/product/mb/G31M3-...1M3-LS-V2.html
3. Combo:

+ Asus P5KPL + CPU E2180 socket 775 (no fan)==>> GIÁ: 1.000K
+ Asus P5gz-mx + CPU P4: 3gz/2M/800 socket 775 (no fan)==>> GIÁ: 700K
-------------------
Liên hệ: 206/10 Đồng Đen - P.14- Tân Bình : 01273998350 (Bảo: 30t)