0969.125.125 = 6T

0962.888848 =2.5T

Giảm chút cho anh em nhiệt tình!
LH : mr Hậu
0974.661.661