01697.021.021
01642.965.965
350k/2 em, nguyên kit

Thông tin liên hệ:
Y!M: Dz.bino
Phone:
0946.000.191 - 09.38.37.35.31 (Nhận sms)
Đc:
1/ 204 Nguyễn Văn Linh Q7
2/ 30/5A Gò Ô Môi Q7