Dư k dùng nên bán lại cho bạn nào cần. Pin sac mua ở dâu đen và bao da khắc tên, ít xài nên còn như mới 600k cho tất cả, khỏi trả giá nha các bạn . Liên hệ Thảo 0969041282
[IMG][/IMG]