Mã xác thực trả sau vina đấu gói call free 94k/ 6 tháng

012
.53.54.55.56 = 789k

call 0916.00.7878 - 01299.336699