TỔNG ĐÀI ĐĂNG KÝ LẮP INTERNETP FPT
Hotline 091 404 3772 tư vấn miễn phí

Từ ngày 01/5 đến 31/5/2013, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) áp dụng chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ Internet cáp quang (FTTH) tại TP.HCM

FTTH(Cáp Quang): Các gói dịch vụ
Dịch Vụ Business Public Play Plus
Băng Thông 25Mbps 50Mbps 50Mbps 80Mbps
Quốc
Tế
1,1Mbps 1,7Mbps 1,1Mbps 1,1Mbps
Cước 800.000đ/tháng 1.500.000đ/tháng 1.500.000đ/tháng 2.000.000đ/tháng

Đặc biệt:

Khách hàng trả trước:

+Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng.
+Trả trước 12 tháng tặng 3 tháng.
Khách hàng chuyển từ nhà cung cấp khác sang FPT:
+Trả trước 6 tháng tặng 3 tháng.
+Trả trước 12 tháng tặng 6 tháng.
+Giảm 300.000đ/tháng đối với gói FiberPublic.
+Giảm 500.000đ/tháng đối với gói FiberPlay và FiberPlus.
+Giảm 800.000đ/tháng đối với gói FiberGold.