tinh hình là e cần mua một vài chú gà nòi ve quê để đổ mai nha gà khoảng 2kg--->( gà thua độ co khả năng dưỡng lại được thì gọi em nha và giá cả vừa phải thôi đùng thét quá nha các ae khoảng 200k--> 350k nha tuy theo tinh trang ga ma ae cho gia hop ly nha ) SDT 0988979657