thanh ly gap 0933.868.868.....5xtr, chot trong dem nay. call chinh chu