Tình hình ông anh ở quê có bắt được con rùa nhìn giống rùa vang lạ lắm .nên nhờ anh em chỉ giúp nếu được giá bán luôn cho anh em nào cần.số dt 0903424250
http://s1277.photobucket.com/albums/...ps4fdc83ed.jpg
http://s1277.photobucket.com/albums/...ps7a94907e.jpg