[FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]
Thiết kế và lắ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#000000]p đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]ặt trang thiết bị cho trường mầm non tư thục miễn phí-tuyet nga
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#BF8F00]Bạ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#BF8F00]n đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#BF8F00]ịnh mở trường mầm non tư thục nhưng chưa biết phải chuẩn bị những gì?????? Hãy gọi tới chúng tôi Công ty Thiết bị giáo dục Tuyet Nga - Chuyên cung cấp thiết bị và đồi chơi mầm non. Vớ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#BF8F00]i 15 năm kinh nghi[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#BF8F00]ệm trong lĩnh vực mầm non cùng đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm và nhiệt tình trong công việc chúng tôi sẽ cho bạn những tư vấn tốt nhất.

[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#FF0000][B]MỌI NGƯỜI LIÊN HỆ TRỰC TIẾP MR.TRUNG - PHỤ TRÁCH KHU VỰC (093 448 2386 - 09 88 34 99 33)[/B]

[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000][/B]Công ty có chương trình KM lớ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#000000]n đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]ồi với các đơn vị bắ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#000000]t đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]ầu mua sắm trang thiết bị phục vụ trường mới

[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#C45911][B]1- Cầ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#C45911]u thăng b[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#C45911]ằng trụ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#C45911] đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#C45911]ứng - Giảm giá 5% Call (093 448 2386 - 09 88 34 99 33)- [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=3][COLOR=#C45911][I]Tuyet Nga[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#C45911][/I][/B]
[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#0563C1][U][IMG]http://tuyetnga.edu.vn/images/Cu_thang_bng_dao_ng_1.jpg[/IMG][/B][/U]
[B][U] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#C45911][/B][/U]
[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#2F5496]2- Cầu thằng bằ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#2F5496]ng Dao đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#2F5496]ộng NK - Giảm giá 5% Call (093 448 2386 - 09 88 34 99 33)[/B]
[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000][/B][IMG]http://tuyetnga.edu.vn/images/Cu_thang_bng_dao_ng_2.jpg[/IMG]

[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#538135][B]3- Cầ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#538135]u thăng b[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#538135]ằ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#538135]ng dao đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#538135]ộng treo - Giảm giá 5% Call (093 448 2386 - 09 88 34 99 33)[/B]
[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#0563C1][/B][U][IMG]http://tuyetnga.edu.vn/images/Cu_thang_bng_dao_ng_3.jpg[/IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000][/U]

[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=3][COLOR=#000000]- Hàng có rất nhiều trong kho nên các đại lý và các Cty thương mại cứ liên hệ đặt hàng nhé![/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]
[B]Tuyet nga do choi - do choi nhạp khau tuyet nga[/B]
CHUYỂN HÀNG VÀ LẮ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#000000]P Đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]ẶT MIỄN PHÍ VỚI CÁC ĐƠN HÀNG GIÁ TRỊ TRÊN 40TR TRONG NỘI THÀNH HÀ NỘI.
Mọi người nếu xem hàng qua topic này thì khi mua hàng vui lòng gọ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#000000]i đt ho[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]ặc mail yêu cầ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana CE][SIZE=2][COLOR=#000000]u báo giá & đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]ặt hàng : [email]trungnt.tne@tuyetnga.vn[/email]
[/COLOR][/SIZE][/FONT]