toàn bộ nguyên kít để mãi mãi
kick lên tk 0 đồng
ai cần call 0963051888
giá cho 16 em nó là 2.4 triệu
ai cần call sớm nhé. chuẩn nhé các đại ca

mua lẻ call ạ
0972.257.039
0983.495.239
0983.806.239
0966.130.579
0979.824.179
0964.641.679
0967.530.139
0967.384.939
0967.273.379
0968.712.139
0982.61.8879
0973.548.239
0969.746.439
0967.739.879
0966.239.179
0966.998.279