Gói FTTH ECO dành cho khách hàng có nhu cầu đường truyền trong nước nhiều và sử dụng đường truyền quốc tế ít các bác nhé
Nguồn: 19008198