Chuyên cung cấp hàng Quảng Châu
Chuyên tìm nguồn hàng, xuất nhập khẩu qua lại giữa các nước Việt Nam, Guangzhou, Cambodia, Singapo, Thai Lan, Philippince, Bangladesh, Canada, USA, AUS ….

Phí dịch vụ sẽ báo giá tùy mặt hàng....
Giá cả thương lượng cạnh tranh.
Liên hệ chi tiết: yeumuaban@gmail.com
09 08 09 1969 / ( 08 ) 668 50 600
www.facebook.com/dongoctram278
Professional in looking for source of stocks around the world, import, export...
contact us to know more about the price and service
yeumuaban@gmail.com
+849 08 09 1969 / ( 08 ) 668 50 600