Do vào năm học nên shop ko có nhiều thời gian
Vì thế mà Shop quyết định tìm thêm cộng tác viên
Mọi chi tiết liên hệ yahoo: kenly_luz@yahoo.com hay phuongnamtruong318@gmail.com
Sdt: 09 29 29 69 61
web shop: www.lanashop.mov.vn