như tiêu đề em đang cần vt 10 số có đuôi 6789 yêu cầu không dính 4 ai có cho em xin giá tốt nhất có thể ahj