Hồi chiều có thương lượng giá cả.Chốt là 20tr5 (gồm máy + sạc zin + ổ DVD zin theo máy)
Hẹn đúng h mình chạy đến 165 VTS (quán cf).
Test thì máy bị vênh cạnh màn hình so với cạnh thân máy.Nắp đít trầy + móp nhẹ lỗ chỗ ,có khắc cả 1 hàng chữ phía trên số seri @.@.Hỏi mở ra làm gì mà bị vênh vậy ? Thì bạn đó nói là do hồi có làm rớt (rớt đến nỗi vênh luôn cả bản lề mà không bị móp các cạnh sao ???).
Cũng thông cảm & hỏi cho mình xem cái ổ DVD.Bạn đó mặt vui vẻ nói ổ DVD để ở nhà rồi ,mình đơ luôn,mình nói ủa chứ bạn tưởng mình đến xem máy rồi về lúc khác đến mua hay sao mà không mang ổ DVD theo.Bạn ý nói là "Tùy bạn thôi".Mình nói thêm mình đến mua chứ không phải đến xem & trước đó cũng đã thống nhất giá cả & tình trạng mới đến mua,h đến mua lại không đủ phụ kiện như giao hẹn là sao ?.Bạn ý nói để về lấy,nhà bạn ý ngay Thích Quảng Đức (sao không về lấy từ đầu ,hẹn giờ mình đến mua rồi nói như vậy ??).Thấy giờ đó là gần 6h,kẹt xe tùm lum,đợi về lấy chắc dài cổ lun hàng họ thì có mùi nên thui chia tay mặc dù mình đang rất cần em này.
Khi mình ra ngoài bạn đó còn hồn nhiền làm nhảm "tùy bạn thôi, ổ DVD có 300k 400k"(chẳng hiểu nói với ý gì ????).
Trên đây là chút chia sẻ khi mình tới xem máy,nói chung là thất vọng.Bên trên mình có nói sai lời nào trời tru đất diệt.