0943.14.14.14 giá 13 triệu,
0947.66.68.86 giá 13 triệu
2 sim trả trước,ít dùng.Sang tên toàn quốc
AE nào nhiệt tình liên hệ có giá cực tốt
SDT:096262.1238