Mình muốn học văn bẳng 2 cao đẳng y dược mà không biết học ở đâu mới là tốt nhất
Những ai có kinh nghiệm đi trước xin cho hỏi nếu học thì học ở đâu mới được
Mình có biết được một vài môi trường là Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn có đào tạo ngành đó mà không biết nhiều thông tin về ngôi trường đó nếu có ai đã từng học qua hay đang học ở đó thì cho mình xin ý kiến với nhé
#TS_Trần_Công_Chín
#Trường_Cao_Đẳng_Dược_Sài_Gòn
#Trường_Cao_Đẳng_Dược_TP_Hồ_Chí_Minh
#Trường_Cao_Đẳng_Y_Dược_Sài_Gòn