Sáng 24-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị triển khai công tác chỉ đạo quản lý và tổ chức lễ hội tỉnh Bắc Ninh năm 2019.
Theo báo cáo tại hội nghị, trong mùa lễ hội Xuân năm 2018, công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã được thực hiện tốt, bảo đảm an ninh, an toàn. Một số lễ hội như lễ hội Lim, lễ hội Đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh, Lễ hội truyền thống khu phố Thượng đã đi vào nền nếp. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác vệ sinh môi trường chưa bảo đảm; hiện tượng ùn tắc giao thông, lấn chiếm khu di tích vẫn còn; việc đốt vàng mã có giảm song chưa đáng kể; hiện tượng đổi tiền lẻ còn diễn ra…Trong mùa lễ hội Xuân 2019, với quyết tâm bảo đảm an toàn, ý nghĩa cho mùa lễ hội, tỉnh Bắc Ninh sẽ thực hiện đồng bộ một số nội dung trong công tác quản lý, và tổ chức lễ hội như: Triển khai nghiêm các thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội; ban hành quy định cụ thể về trang trí, khánh tiết tại khu vực tổ chức lễ hội; xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm trong mùa lễ hội… Đối với một số lễ hội được coi là điểm nóng trong các năm trước, tỉnh sẽ có những biện pháp bảo đảm an ninh cho du khách tour du xuân 2019. Trong đó, nghi thức trong lễ hội truyền thống khu phố Thượng sẽ tiếp tục quán triệt nghiêm việc không thực hiện tục “chém lợn”. Các lễ hội phải được tổ chức đúng quy định của các cấp, nghiêm túc thực hiện việc xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, gây phản cảm trong xã hội như: Đánh bạc trá hình, mê tín dị đoan…