“Tri thức giải phóng chúng ta khỏi nỗi sợ hãi”. Vì vậy, bạn đừng lo ngại bệnh nhân ung thư biết về bệnh của mình thì sẽ lo sợ, tuyệt vọng! Hãy cho bệnh nhân ung thư biết nhiều hơn nữa về căn bệnh này để họ có thể học cách sống vững vàng với bệnh. Tinh thần của bệnh nhân như những chiến sĩ kháng chiến để chống lại “lũ giặc ung thư” nguy hiểm. Nếu tinh thần bệnh nhân vẫn lạc quan, tâm lý ổn định thì sự sống sẽ kéo dài hơn, có khi hơn đến 10 năm. Ngược lại, dù bệnh ung thư ở giai đoạn chưa nặng lắm nhưng bệnh nhân phải đối mặt với tâm lý tuyệt vọng thì đôi khi sự sống chỉ cầm cự được chưa đến 2 năm. Bạn có biết yếu tố nào quyết định đến tinh thần của bệnh nhân ung thư không?Chìa khóa để quyết định được sức mạnh tinh thần của bệnh nhân chính là ở thái độ, cách đối xử của những thân, bạn bè xung quanh. Vì vậy, bạn hãy hiểu kỹ về tâm lý bệnh nhân ung thư qua bài viết dưới đây để có thể chăm sóc bệnh nhân ung thư tốt hơn nhé.
Tâm lý bệnh nhân ung thư.