Trong thời gian sử dụng mã số mã vạch không tránh phải những lúc muốn thay đổi giấy chứng nhận mã số mã vạch, lúc này doanh nghiệp cần phải tuân thủ theo những nguyên tắc gì?Doanh nghiệp sau khi đăng ký mã vạch, trong thời gian sử dụng không tránh khỏi trường hợp làm mất hoặc muốn thay đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng mã vạch. Khi có nhu cầu, doanh nghiệp phải chuẩn bị một số hồ sơ và các thủ tục.


Cấp lại tài khoản đăng nhập hệ thống GS1
Khi doanh nghiệp bị mất tài khoản đăng nhập hệ thống GS1, người sử dụng mã số mã vạch (MSMV) chỉ cần gửi hồ sơ qua thư điện tử (info@gs1vn.org.vn) của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam.


Hồ sơ gồm:  • Công văn về việc cấp lại tài khoản đăng nhập hệ thống GS1.
  • Bản scan Giấy Chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạch.

Sau 24 giờ kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam cấp lại Tài khoản đăng nhập hệ thống GS1 thông qua thư điện tử.


Khi tổ chức/doanh nghiệp sử dụng Mã số mã vạch có sự thay đổi về tư cách pháp nhân, về tên gọi hoặc địa chỉ giao dịch hoặc Giấy chứng nhận bị mất hoặc hỏng, tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV phải thông báo bằng văn bản cho Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng để được đổi/cấp lại Giấy chứng nhận mới:


Cấp lại Giấy Chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạch
Trường hợp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạch bị mất, hư hỏng thì người sử dụng tiến hành thủ tục yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch (Vẫn duy trì Mã số đã được cấp).


Người sử dụng Mã số mã vạch gửi hồ sơ yêu cấp cấp lại Giấy chứng nhận Mã số mã vạch tới Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam tại số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.


Hồ sơ gồm:  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký8 doanh nghiệp/hoặc Quyết định thành lập;
  • Công văn về việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạch.

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Tổ chức/doanh nghiệp đã được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng Mã số Mã vạch khi có thay đổi về tư cách pháp nhân, tên gọi hay địa chỉ giao dịch phải làm thủ tục đổi Giấy Chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạch.


Hồ sơ yêu cầu cấp đổi Giấy Chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạch gồm:  • Công văn về việc đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hoặc quyết định thành lập;
  • Giấy Chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạch (cũ);
  • Bản đăng ký sử dụng Mã số mã vạch đã điền các thông tin thay đổi.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, tổ chức/doanh nghiệp nộp tại Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam để được đổi lại Giấy Chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạch
Thông tin liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN ICHECK - ICHECK CORP
Địa chỉ: Số 50, Ngõ 125 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
Hỗ trợ: 0902195488 - Email: cskh@icheck.vn
Email hỗ trợ doanh nghiệp: hotro@icheck.vn
Web : https://icheck.com.vn/