Hotline : 0933.17.7979

Hotline : 08.6660.6662

Bán Hàng Online


Tam_dinhminh@yahoo.com.vn


Bán và Giao sim Toàn quốc

Sim Chính Chủ Không Qua Trung Gian
Sim nguyên kít chưa kích hoạt, Chưa sử dụng
Tài khoản dao động từ 25 - 50 - 65n/sim
km 10 thẻ nạp tiền đầu tiên nhân 50%

sim mạng mobifone đầu 093 và 012


số sim ________giá ( đơn vị vnd)


Sim Bán Đúng Giá như Đã Niêm yết

01289.779.779 __ 3,500,000
01206.779.779 __ 2,800,000


01203.668.668 __ 3,500,000


01282.16.16.16 __ 3,360,000
01289.45.45.45 __ 2,100,000
01288.23.23.23 __ 2,100,000
01283.92.92.92 __ 2,030,000

01202.111.777 __ 2,100,000
01202.111.333 __ 1,750,000

01286.799.799 __ 2,100,000
01216.399.399 __ 2,100,000
01289.338.338 __ 1,750,000
01205.238.238 __ 1,050,000
01219.787.787 __ 910,000
01269.286.286 __ 1,540,000
01205.286.286 __ 1,330,000
01205.186.186 __ 2,100,000
01205.188.188 __ 1,750,000
01205.288.288 __ 1,400,000
01202.288.288 __ 1,750,000
01205.289.289 __ 1,610,000
01205.478.478 __ 840,000
01205.479.479 __ 840,000
01206.558.558 __ 910,000

01227.345.345 __ 2,450,000
01216.345.345 __ 2,450,000
01282.012.012 __ 2,450,000
01282.123.123 __ 2,450,000

01282.007.007 __ 2,800,000

01.282.292.292 __ 1,260,000
01216.383.383 __ 910,000
01287.383.383 __ 700,000
01215.225.225 __ 1,050,000
01.202.262.262 __ 980,000
01282.229.229 __ 1,400,000
01282.191.191 __ 840,000
01282.066.066 __ 840,000
01282.192.192 __ 700,000
01205.237.237 __ 700,000

01282.022.022 __ 1,050,000
01202.021.021 __ 630,000
01202.023.023 __ 630,000
01202.024.024 __ 630,000
01202.025.025 __ 630,000
01202.027.027 __ 630,000
01202.029.029 __ 630,000

01202.114.114 __ 1,260,000
01202.117.117 __ 840,000
01202.119.119 __ 1,610,000

01204.090.090 __ 770,000
01204.091.091 __ 770,000
01204.092.092 __ 770,000
01204.093.093 __ 770,000
01204.094.094 __ 770,000
01204.095.095 __ 770,000
01204.096.096 __ 770,000
01204.097.097 __ 770,000
01204.099.099 __ 910,000

01205.150.150 __ 630,000
01205.151.151 __ 770,000
01205.153.153 __ 630,000
01205.154.154 __ 630,000
01205.155.155 __ 770,000
01205.156.156 __ 630,000
01205.157.157 __ 630,000
01205.158.158 __ 770,000
01205.159.159 __ 770,000

01205.160.160 __ 630,000
01205.161.161 __ 630,000
01205.162.162 __ 630,000
01205.163.163 __ 630,000
01205.164.164 __ 630,000
01205.165.165 __ 630,000
01205.166.166 __ 1,120,000
01205.167.167 __ 630,000
01205.169.169 __ 1,260,000

01205.170.170 __ 630,000
01205.171.171 __ 770,000
01205.173.173 __ 630,000
01205.174.174 __ 630,000
01205.175.175 __ 770,000
01205.176.176 __ 630,000
01205.177.177 __ 770,000

01205.180.180 __ 630,000
01205.181.181 __ 770,000
01205.184.184 __ 630,000
01205.185.185 __ 630,000
01205.187.187 __ 630,000

01205.251.251 __ 630,000
01205.253.253 __ 630,000
01205.254.254 __ 630,000
01205.256.256 __ 630,000
01205.257.257 __ 630,000
01205.258.258 __ 770,000
01205.259.259 __ 770,000
01205.280.280 __ 630,000
01205.282.282 __ 1,260,000
01205.284.284 __ 630,000
01205.285.285 __ 630,000
01205.287.287 __ 630,000

01205.440.440 __ 630,000
01205.441.441 __ 630,000
01205.442.442 __ 630,000
01205.443.443 __ 630,000
01205.446.446 __ 770,000
01205.447.447 __ 770,000
01205.448.448 __ 770,000

01205.470.470 __ 630,000
01205.471.471 __ 630,000
01205.472.472 __ 630,000
01205.473.473 __ 630,000
01205.474.474 __ 770,000
01205.475.475 __ 630,000
01205.476.476 __ 630,000
01205.477.477 __ 770,000

01206.560.560 __ 630,000
01206.617.617 __ 630,000
01206.516.516 __ 630,000
01206.557.557 __ 840,000
01206.614.614 __ 630,000
01206.517.517 __ 630,000
01206.615.615 __ 630,000
01206.782.782 __ 630,000
01206.781.781 __ 630,000
01206.784.784 __ 630,000
01288.034.034 __ 630,000
01288.035.035 __ 630,000
01269.533.533 __ 525,000
01282.915.915 __ 525,000
01282.916.916 __ 525,000
01282.958.958 __ 525,000
01282.963.963 __ 525,000
01282.965.965 __ 525,000
01283.711.711 __ 525,000
01288.728.728 __ 525,000
01288.765.765 __ 525,000
01288.957.957 __ 525,000
01202.267.267 __ 525,000
01213.267.267 __ 525,000
01213.295.295 __ 525,000
01213.296.296 __ 525,000
01213.297.297 __ 525,000
01213.373.373 __ 525,000
01214.135.135 __ 525,000
01219.252.252 __ 525,000
01223.325.325 __ 525,000
01269.232.232 __ 525,000
01269.275.275 __ 525,000
01282.195.195 __ 525,000
01282.197.197 __ 525,000
01282.215.215 __ 525,000
01282.216.216 __ 525,000
01282.219.219 __ 525,000
01282.295.295 __ 525,000
01282.297.297 __ 525,000
01283.144.144 __ 595,000
01283.145.145 __ 525,000
01287.318.318 __ 525,000
01287.319.319 __ 525,000
01287.347.347 __ 525,000
01287.349.349 __ 525,000
01288.435.435 __ 525,000
01288.436.436 __ 525,000
01288.437.437 __ 525,000
01289.211.211 __ 525,000
01289.212.212 __ 525,000
01289.225.225 __ 525,000
01289.252.252 __ 525,000

01289.331.331 __ 525,000
01215.075.075 __ 525,000
01216.019.019 __ 525,000
01219.096.096 __ 525,000
01262.158.158 __ 665,000
01202.313.313 __ 525,000
01202.322.322 __ 525,000
01202.323.323 __ 525,000
01202.325.325 __ 525,000
01202.330.330 __ 525,000
01202.331.331 __ 525,000
01202.332.332 __ 595,000
01202.335.335 __ 595,000
01213.535.535 __ 525,000
01214.633.633 __ 525,000
01215.725.725 __ 525,000
01216.596.596 __ 525,000

01223.411.411 __ 525,000
01223.433.433 __ 525,000
01223.443.443 __ 525,000
01225.526.526 __ 525,000
01263.778.778 __ 1,155,000
01282.575.575 __ 525,000
01202.572.572 __ 525,000
01202.573.573 __ 525,000
01202.575.575 __ 525,000
01202.576.576 __ 525,000
01202.577.577 __ 665,000
01202.578.578 __ 735,000
01202.334.334 __ 420,000

01202.445.888 __ 420,000
01202.445.999 __ 420,000
01219.799.888 __ 980,000
01219.766.888 __ 805,000
01217.566.888 __ 770,000
0121.4433.888 __ 770,000
01219.755.888 __ 630,000
01269.611.888 __ 630,000
01219.78.0888 __ 630,000
01219.78.1888 __ 630,000
01219.78.2888 __ 630,000
01219.78.4888 __ 630,000
01219.78.5888 __ 630,000
01217.323.888 __ 560,000
01217.322.888 __ 560,000
01217.055.888 __ 560,000
01288.447.888 __ 560,000
01288.449.888 __ 560,000
01202.024.888 __ 420,000
01202.026.888 __ 420,000
01202.027.888 __ 420,000
01202.029.888 __ 420,000
01202.114.888 __ 490,000
01202.115.888 __ 490,000
01202.117.888 __ 490,000
01202.119.888 __ 490,000
01204.099.888 __ 560,000
01205.151.888 __ 490,000
01205.155.888 __ 560,000
01205.156.888 __ 420,000
01205.161.888 __ 490,000
01205.171.888 __ 490,000
01205.177.888 __ 560,000
01205.180.888 __ 420,000
01205.181.888 __ 560,000
01205.184.888 __ 490,000
01205.185.888 __ 490,000
01205.186.888 __ 490,000
01205.187.888 __ 490,000
01205.255.888 __ 560,000
01205.280.888 __ 420,000
01205.284.888 __ 490,000
01205.285.888 __ 490,000
01205.286.888 __ 630,000
01205.287.888 __ 490,000
01205.441.888 __ 420,000
01205.442.888 __ 420,000
01205.443.888 __ 420,000
01205.446.888 __ 420,000
01205.447.888 __ 420,000
01205.449.888 __ 420,000
01205.477.888 __ 490,000

01205.282.888 __ 560,000
01206.784.888 __ 490,000
01206.783.888 __ 490,000
01206.782.888 __ 490,000
01206.781.888 __ 490,000
01206.556.888 __ 490,000
01206.613.888 __ 420,000
01206.779.888 __ 420,000
01206.557.888 __ 490,000

01282.19.1999 __ 1,190,000
012.0555.1999 __ 1,190,000
01282.066.999 __ 770,000
01219.766.999 __ 770,000
01217.566.999 __ 770,000
01284.494.999 __ 630,000
01217.322.999 __ 560,000
01217.055.999 __ 560,000
01219.79.4999 __ 560,000
01212.152.999 __ 490,000

01206.558.999 __ 490,000
01206.556.999 __ 490,000
01206.557.999 __ 490,000
01206.518.999 __ 420,000
01202.025.999 __ 420,000
01202.026.999 __ 420,000

01202.114.999 __ 490,000
01202.115.999 __ 490,000
01202.116.999 __ 490,000
01202.117.999 __ 490,000

01204.091.999 __ 560,000
01204.092.999 __ 560,000
01204.093.999 __ 560,000
01204.094.999 __ 560,000
01204.095.999 __ 560,000
01204.096.999 __ 560,000
01204.097.999 __ 560,000
01204.098.999 __ 630,000

01205.151.999 __ 490,000
01205.155.999 __ 490,000
01205.158.999 __ 420,000
01205.161.999 __ 490,000
01205.166.999 __ 490,000
01205.171.999 __ 490,000
01205.177.999 __ 560,000
01205.178.999 __ 490,000
01205.186.999 __ 420,000

01205.251.999 __ 420,000
01205.252.999 __ 490,000
01205.253.999 __ 420,000
01205.255.999 __ 490,000
01205.256.999 __ 420,000
01205.258.999 __ 420,000
01205.281.999 __ 420,000
01205.285.999 __ 420,000
01205.287.999 __ 420,000

01205.441.999 __ 490,000
01205.442.999 __ 490,000
01205.445.999 __ 490,000
01205.446.999 __ 490,000
01205.447.999 __ 490,000
01205.448.999 __ 490,000
01205.471.999 __ 420,000
01205.477.999 __ 560,000
01205.478.999 __ 490,000
01289.322.777 __ 350,000
01203.18.3888 __ 630,000
01206.77.99.77 __ 840,000
01227.66.11.66 __ 630,000
01263.55.00.55 __ 420,000
01203.664.666 __ 490,000
01203.667.666 __ 490,000
01208.557.555 __ 420,000

01202 333433 __ 210,000
01204.09.2345 __ 420,000
01204.09.3456 __ 420,000
01204.09.4567 __ 420,000
0120.661.4567 __ 420,000
01206.51.3456 __ 420,000
01263.09.0123 __ 420,000
01227.59.2345 __ 420,000
01206.51.6789 __ 630,000
0120.661.5678 __ 420,000

01206.61.7979 __ 420,000
01205.28.6688 __ 420,000
01205.47.6688 __ 420,000
01205.18.6688 __ 420,000
01205.25.6688 __ 420,000
01205.17.6688 __ 420,000
01206.51.6688 __ 420,000
01206.55.6868 __ 630,000
01206.51.6868 __ 490,000
01213.50.6868 __ 490,000
01204.09.6868 __ 490,000
01205.17.6868 __ 490,000
01205.25.6868 __ 490,000
01205.44.6868 __ 490,000
01206.61.8686 __ 490,000
01206.55.8686 __ 420,000
01282.34.8989 __ 420,000

01202.345.777 __ 280,000
01202.445.666 __ 280,000
01202.445.444 __ 280,000
01202.334.333 __ 280,000

012.2345.0000 __ 560,000
01269.56.0000 __ 490,000
01282.91.0000 __ 490,000
01282.96.0000 __ 490,000
01283.88.0000 __ 630,000
01285.04.0000 __ 490,000
01287.85.0000 __ 560,000
01287.86.0000 __ 560,000
01213.25.0000 __ 490,000
01213.37.0000 __ 490,000
01214.13.0000 __ 490,000
01229.55.0000 __ 630,000
01262.38.0000 __ 490,000
01263.54.0000 __ 490,000
01269.25.0000 __ 490,000
01283.15.0000 __ 490,000
01287.24.0000 __ 490,000
01287.27.0000 __ 490,000
01287.35.0000 __ 490,000
01282.37.0000 __ 490,000
01202.32.0000 __ 490,000
01202.44.0000 __ 630,000
01214.550000 __ 560,000
01225.44.0000 __ 560,000
01288.59.0000 __ 490,000
01202.57.0000 __ 490,000
01204.09.0000 __ 455,000
0120.515.0000 __ 490,000
01205.16.0000 __ 385,000
01205.17.0000 __ 385,000
01205.44.0000 __ 560,000
01205.47.0000 __ 385,000

01219.69.1111 __ 560,000
01285.04.1111 __ 560,000
01288.74.1111 __ 560,000
01213.25.1111 __ 560,000
01213.27.1111 __ 560,000
01214.13.1111 __ 560,000
01219.24.1111 __ 560,000
01269.25.1111 __ 560,000
01287.24.1111 __ 560,000
01287.27.1111 __ 560,000
01287.35.1111 __ 560,000
01202.33.1111 __ 700,000
01202.44.1111 __ 630,000
01202.57.1111 __ 560,000
01205.44.1111 __ 560,000
01205.47.1111 __ 490,000

01205.47.2222 __ 560,000
01213.37.2222 __ 630,000
01219.242222 __ 700,000
01266.702222 __ 630,000
01287.242222 __ 700,000
01287.302222 __ 630,000
01287.342222 __ 630,000
01202.442222 __ 700,000
01223.41.2222 __ 630,000
01202.57.2222 __ 630,000

01283.813333 __ 630,000
01287.813333 __ 630,000
01287.823333 __ 630,000
01225.043333 __ 630,000
01263.543333 __ 630,000
01266.473333 __ 630,000
01282.103333 __ 630,000
01282.20.3333 __ 630,000
01287.353333 __ 770,000
01202.423333 __ 630,000
01202.443333 __ 770,000

01287.814444 __ 490,000
01287.854444 __ 490,000
01213.254444 __ 490,000
01213.374444 __ 490,000
01219.254444 __ 490,000
01266.384444 __ 490,000
01269.254444 __ 490,000
01282.004444 __ 700,000
01282.204444 __ 490,000
01287.274444 __ 490,000
01287.304444 __ 490,000
01287.354444 __ 490,000
01288.234444 __ 700,000
01224.324444 __ 490,000
01263.09.4444 __ 490,000
01202.424444 __ 560,000
01223.424444 __ 560,000
01229.464444 __ 560,000
01289.454444 __ 560,000
01289.464444 __ 560,000
01202.574444 __ 490,000
01205.16.4444 __ 420,000
01205.17.4444 __ 420,000
01205.28.4444 __ 420,000
01289.09.4444 __ 455,000
01206.51.4444 __ 490,000

01282 100 100 __ 1,120,000
01282 004 004 __ 1,120,000
01282 102 102 __ 700,000
01282 001 001 __ 630,000

01282.66.7979 __ 735,000
01269.11.88.66 __ 1,015,000
012.66.77.11.88 __ 595,000
012.66.66.77.55 __ 525,000
01202.32.3939 __ 525,000

01202.33.77.99 __ 945,000
01202.33.77.88 __ 735,000
01269.55.77.88 __ 735,000
01263.55.7979 __ 665,000
01262.52.7979 __ 525,000
01262.60.7979 __ 525,000
01282.57.7979 __ 525,000
01262.98.7979 __ 525,000
01223.62.7979 __ 525,000
01263.26.7979 __ 525,000

01263.11.00.22 __ 350,000
01263.11.00.33 __ 350,000
01263.11.00.55 __ 350,000
01263.11.00.66 __ 350,000
01263.11.00.77 __ 350,000
01263.11.00.88 __ 350,000
01263.11.00.99 __ 350,000

01263.770.777 __ 420,000
01263.771.777 __ 420,000
01263.772.777 __ 420,000
01263.773.777 __ 420,000
01222.44.11.66 __ 560,000
01222.44.11.77 __ 560,000
01222.44.11.88 __ 560,000
012.02345.789 __ 630,000
01202.44.55.99 __ 420,000
01202.44.55.77 __ 420,000
01202.44.55.44 __ 420,000
01202.44.55.22 __ 280,000
01202.44.55.11 __ 280,000
01202.44.55.00 __ 280,000

01202.33.44.99 __ 420,000
01202.33.44.88 __ 420,000
01202.33.44.66 __ 420,000
01202.33.44.33 __ 420,000
01202.33.44.22 __ 280,000
01202.33.44.11 __ 280,000
01202.33.44.00 __ 280,000
01287.66.88.77 __ 420,000
01287.66.88.55 __ 420,000
01287.66.88.44 __ 350,000
01287.66.88.33 __ 350,000
01287.66.88.22 __ 350,000
01287.66.88.00 __ 280,000
012.88.66.77.44 __ 420,000
012.88.66.77.00 __ 420,000
01288.66.76.86 __ 420,000
01288.67.88.99 __ 350,000

012.25.25.25.85 __ 1,190,000
012.25.25.05.05 __ 1,400,000
01289 399993 __ 665,000
01202.28.98.98 __ 350,000
0126.3333.186 __ 490,000
01225.06.6868 __ 630,000


sim mạng khác

01255.63.5555 __ 1,650,000 vinaphone


096.960.8558 __ 500,000 viettel


0969.56.9119 __ 500,000 viettel

www.sim79.vn
www.sim79.net


__***__

Bán Hàng

Tel: 0933.17.7979 - (08)6660.6662

Bán và Giao sim Toàn quốc

Cửa hàng sim79.vn Được thành lập từ ngày 7 tháng 9 năm 2007. Chúng tôi xin cám ơn vì luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của quý khách hàng, chúng tôi luôn cố gắng phục vụ một cách tốt nhất !! xin cám ơn quý khách hàng !!!.

Địa chỉ cửa hàng giao dịch sim79.vn
- THCM : 497 phan văn trị . p5 , gò vấp - Nằm đầu hẻm vào trường trung học cơ sở nguyễn văn nghi --> nhận giao hàng tận nơi theo yêu cầu tại tphcm- CÁC BẠN Ở TỈNH TRỰC THUỘCTHÀNH PHỐ, THỊ XÃ.. : Bạn có địa chỉ rõ ràng, Bạn chắc chắn lấy sim, chúng tôi sẽ chuyển dịch vụ cod của bưu điện là : nhân viên bưu điện đến nhà giao sim và bạn sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện (chỉ áp dụng với sim có mệnh giá > 500N) - sim có mệnh giá nhỏ hơn 1 triệu bạn phải cọc 100n , sim có mệnh giá lớn hơn 1 triệu bạn phải cọc 200n thì mình sẽ chuyển cod cho các bạn ( lý do chuyển cod tốn phí chuyển gần 100n , nếu chuyển tới các bạn k lấy coi như mình lỗ vốn và mất thời gian ).

- NƠI KHÁC: Bạn chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng , rồi chúng tôi sẽ chuyển sim cho bạn theo đường bưu điện, Bạn nhận sim chỉ trong vòng 1 - 2 ngày


- Các bạn ở xa quá có thể nhờ người quen tại tp.hcm giao dịch hộ, mình sẽ giao miễn phí và đăng kí tên sim chính chủ cho các bạn . rồi người quen các bạn sẽ chuyển sim cho bạn sau , hoặc sau đó 15phut bạn có thể ra cửa hàng viễn thông gần nhà xin cấp lại số mới ..


Các tài khoản ngân hàng:
Vietcombank
Số tk : 0071004665559
Tên tk: Đinh Minh Tâm
____________________
Dong A bank
Số tk : 0104187927
Tên tk: Đinh Minh Tâm
____________________
Agribank
Số tk: 6400205164611
Tên tk: Đinh Minh Tâm
________________________________________
kinh nghiệm nhiều năm bán số , có một số khách hàng khi mua sim sợ bị lừa và bị mất sim sau 1 thời gian sử dụng , để bảo vệ quyền lợi khách hàng , www.sim79.vn xin cam đoan như sau :

- khi mua sim dù quý khách hàng có sử dụng ngay hay không sử ngay, hoặc mua để đó chưa xài , hay mua tặng người thân ... mình sẽ hướng dẫn cho quý khách hàng gọi lên tông đài hoặc cách thức để kiểm tra tình trạng sim và thông tin về sim --> để quý khách hàng an tâm là mình mua sim đúng số , đúng sim
- sim mình bán là sim mới nguyên kít và chưa kích hoạt, chỉ cần đăng kí tên mới là sử dụng ( không cần sang tên hay chuyển tên)

- khi mua sim các bạn sẽ được đăng kí là chủ sim

Từ ngày 01/06/2012 tất cả các sim trả trước của các nhà mạng (mobifone ) muốn kích hoạt sử sụng phải ra ngoài cửa hàng mobifone để đăng kí , khi mình giao sim thì sẽ hẹn các bạn tại điểm giao dịch mobifone gần nhất theo yêu cầu của khách hàng

Hoặc các bạn cung cấp thông tin cho mình, mình sẽ đăng kí chủ quyền sim cho các bạn , sau khi đk xong mình sẽ giao sim tận nơi, các bạn gọi tổng đài hoặc nhắn tin kiểm tra thông tin đúng . mình mới thu tiền nhé

Hoặc các bạn ở xa nhận sim qua bưu điện có thể tự cầm sim mới ra ngoài mobifone để đăng kí và sử dụng

Cách kiểm tra thông tin sim mobifone

- Cách kiểm tra thông tin sim mobifone chưa kích hoạt và chưa đăng kí thông tin kiểm tra bằng cách . cho sim đó vào máy bấm như sau : *105*số điện thoại#ok

số điện thoại : là số bất kì mình đang sử dụng, để tổng đài phản hồi tin nhắn vào số của mình

ví dụ : khách hàng sử dụng số 0933177878 , mua sim 0909165656 , sim 0909165656 chưa đăng kí nhưng muốn kiểm tra xem có đúng là sim 0909165656 hay không . kiểm tra bằng cách cho sim 0909165656 vào máy , sau đó bấm *105*0933177878#ok . thì sẽ có 1 tin nhắn từ tổng đài báo về số 0933177878 thì bạn sẽ biết sim trong máy kia là 0909165656

- Cách kiểm tra thông tin sim mobifone sim đã kích hoạt , kiểm tra Thông Tin Thuê Bao người chủ sim bằng cách, cho sim đó vào máy và soạn tin nhắn : TTTB gửi đến số 1414
tổng đài 1414 sẽ phản hồi về tin nhắn thông tin chủ sim

===> Như vậy các bạn có thể an tâm mình là chủ sim và không bị mất sim nhé !

- Từ ngày 01/01/2013 , theo luật mới của bộ bưu chính viễn thông , 1 sim mới , sau khi kích hoạt sẽ bị trừ 25ngàn tài khoản chính . lý do , thu phí hoà mạng , đóng thuế nhà nước . nên khi kích hoạt sim sẽ có tài khoản chính có 50ngàn , bị trừ 25ngàn, còn 25ngàn + tài khoản thưởng ( tuỳ sim, có sim thưởng, có sim không thưởng , hên xui do nhà mạng )
===> Như vậy các bạn chú ý về tài khoản sim nhé , vì trên sim ghi nạp 50ngàn nhưng kiểm tra thực chất *101# chỉ có 25 ngàn !


Chúc các bạn tìm được sim như ý !!!