In báo cáo, tài liệu các chương trình hội thảo lớn, nhỏ.
- Bác cáo nghiên cứu khoa học, luận văn tiến sĩ, luận văn thạc sĩ.
- In giấy mời, giấy khen, bằng khen, chứng chỉ.
- In decan (đề can vỡ), in kỷ yếu, thiệp chúc mừng noen, chúc mừng năm mới.
- In card visit, hồ sơ năng lực công ty, in slide màu nhanh.

In màu hồ sơ năng lực, báo cáo tài chính, kỷ yếu

In màu A3-A4 laser, dịch vụ in ấn+photo chất lượng mẫu mã đẹp
ĐT: 0932382128- 02437668999 - inmaugtvt@gmail.com
Phòng 102 Nhà N1 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải