- Bạn nào cần tìm kiếm khách hàng Cá Nhân tiềm năng đầu tư bên Bất Động Sản thì liên hệ với mình nhé, mình có database DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN BẤT ĐỘNG SẢN TẠI TPHCM mới cập nhật đầy đủ các thông tin như: Tên Cá nhân, Số điện thoại di động, Email, Chức vụ, Công ty - Địa chỉ…
Bạn lấy data dskh vui lòng alo cho mình…thanks!!!

----
Email: kd.hopnhatmua@gmail.com
Tell: 0932138940