Hi ae 5s!
Mình mới bắt ở quê lên e gà này. ae nào OK thì tới Ngã 3 Đông Quang, Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành. Q12
Tuấn 0944024340
e nó 1kg, zin 100% 600K
Gà đã tới tuổi đá rồi.


cám ơn ae đã ghé xem!