ông mình còn một số gà tre chim tre rac không lai nên bán bớt 1 cặp trống chuối lửa gần 500g mái điều bông gần 400g. gà mái đang đẻ lứa 2 . ai muốn mua thi alo dt 01257151176. gà này giờ còn khá ít chỉ mấy ông bà già là còn thôi. giá 1trieu một cặp. gà ở dưới bến tre . tôi giao lên bến xe miền tây cho ai mua.