Với mỗi doanh nghiệp, tổ chức, thực hiện các loại hình hoạt động kinh doanh, sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống có liên quan đến lĩnh vực thực phẩm. Điều kiện tối ưu và buộc doanh nghiệp phải thực hiện chính là việc đảm bảo các nguyên tắc và thực hiện đúng quy định của Luật an toàn thực phẩm do cơ quan nhà nước đề ra, áp dụng thực hiện đối với các cơ sở kinh doanh, sản xuất chế biến thực phẩm.


Đối với doanh nghiệp kinh doanh sản xuất thực phẩm thì giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm là yếu tố pháp lý và là điều kiện bắt buộc phải có đối với doanh nghiệp khi kinh doanh loại hình thực phẩm.


C.A.O Media mời quý khách hàng cùng tham khảo qua bài viết sau đây về Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm ở đâu, giá bao nhiêu ? do C.A.O Media biên soạn nhằm giúp quý khách hàng nắm rõ hơn về thủ tục thực hiện.


Tìm hiểu thêm: An toàn vệ sinh thực phẩm là gì


Luật đinh căn cứ:

  • Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12
  • Nghị định số 15/2018/NĐCP


Quy định về điều kiện xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm:

  • Thông tư số 26/2012/TT-BYT có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm trong giấy phép đăng ký kinh doanh
  • Địa điểm có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, gây ô nhiễm, các yếu tố gây hại khác
  • Có hồ sơ nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng đối với tất cả các nguyên liệu đầu vào
  • Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệ, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau, có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng chống con trùng và động vật gây hại
  • Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất thực phẩm
  • Có hệ thống xử lý chất thải theo pháp luật về bảo vệ môi trường
  • Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức ATTP của người trực tiếp sản xuất


Hồ sơ xin cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm bao gồm:


Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp;
Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm:
Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu vực xung quanh (do doanh nghiệp cung cấp)
Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù (do doanh nghiệp cung cấp)
Bản cam kết bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh (do doanh nghiệp cung cấp)
Danh sách những người tham gia trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm gồm chủ cơ sở và nhân viên (Doanh nghiệp cung cấp)
Bản sao công chứng "Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ" của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (do doanh nghiệp cung cấp)
Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (do doanh nghiệp cung cấp)
Đối với cơ sở đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm theo HACCP (phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn), trong hồ sơ phải có bản sao công chứng Giấy chứng nhận HACCP (Doanh nghiệp cung cấp)


Nguồn thông tin: Xin giay phep ve sinh an toan thuc pham o dau