Hotline : 0966.856.856
Bán :

0968886662 = 3.5t
0968886663 = 4.5t
0968886665 = 3.5t
0968886838 = 3.5t

tất cả sim trả trước nguyên kít vào tên chính chủ