Thanh lý nhanh thu hồi vốn :
0966.000.777
--24.000.000 VNĐ (Fix nhẹ)--
Liên hệ : Huân 0905.28.10.90 hoặc Nghĩa 0979.00.77.99 - Quận Bình Thạnh - TP.HCM