Những phương pháp kiểm soát Cisco Switch 2960 Cataplyst

1. Cisco Network Assistant

Network Assistant là một giao diện kiểm soát mạng dựa vào PC với quản lý tập trung các thiết bị chuyển mạch LAN của Cisco, bộ chuyển mạch lõi, bộ định tuyến, điểm truy cập, điện thoại IP và tường lửa PIX.
Network Assistant được cung cấp sẵn có miễn phí và có thể tải xuống từ URL này: ciscochinhhang.com
Để có thể biết thông tin về cách hoạt động Network Assistant, xem hướng dẫn TNetwork Assistant bắt đầu với thiết bị Cisco trên Cisco.com.
2. Device Manager

Mọi người có thể sử dụng trình quản lý sản phẩm, bộ nhớ trong bộ chuyển đổi, để kiểm soát những thiết bị chuyển mạch riêng rẽ và độc lập. Trình quản lý thiết bị là giao diện web cung cấp cấu hình và quản lý nhanh. Bạn có thể truy cập trình giám sát thiết bị từ bất kỳ đâu trong mạng của mọi người thông qua trình duyệt web. Để biết thêm thông tin, bạn hãy xem trợ giúp trực tuyến về trình quản lý thiết bị.
3. Cisco Giao diện dòng lệnh IOS (CLI)

Thiết bị mạng Switch CLI dựa trên phần mềm Cisco IOS và được cải tiến để hỗ trợ những chức năng chuyển đổi màn hình. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi và giám sát chuyển đổi và chuyển đổi thành viên cụm từ CLI. Bạn có thể truy cập CLI bằng cách như kết nối trạm quản lý của mọi người trực tiếp với cổng console hay bằng cách sử dụngTelnet từ 1 trạm quản lý từ xa. Xem Tài liệu tham khảo về Lệnh chuyển đổi Catalyst 2960 trên Cisco.com để biết thêm thông tin.
4 Ứng dụng CiscoView

Các Ứng dụng giám sát thiết bị CiscoView hiển thị hình ảnh chuyển đổi mà bạn có thể sử dụng để cài đặt những thông số cấu hình và để xem trạng thái chuyển đổi và thông tin công suất. Ứng dụng CiscoView, mà mọi người mua riêng, có thể là một ứng dụng hoàn toàn độc lập hay một phần của nền tảng Giao thức giám sát mạng đơn giản (SNMP). Xem thêm tài liệu CiscoView để có thể biết thêm thông tin.
5. Quản lý mạng SNMP

Mọi người có thể sử dụng Các ứng dụng quản lý SNMP như Giải pháp quản lý LAN CiscoWorks (LMS) và HP OpenView để định cấu hình và giám sát thiết bị\thiết bị mạng switch. Bạn cũng có thể quản lý nó từ một máy trạm tương thích SNMP đang chạy trên các nền tảng khác như HP OpenView hoặc SunNet Manager.
Xem thêm : Thiết bị mạng Cisco 2960