Đăng Nguyên Group- Chuyên Nhận Sản xuất bìa da đựng hồ sơ, bìa da menu, bìa hồ sơ da Simili, bìa da đựng hồ sơ Pu cao cấp, Bìa da cao cấp đựng hồ sơ, bìa folder da, bìa da kẹp hồ sơ, nhận sản xuất theo yêu cầu với số lượng lớn.

[​IMG]

Mẫu bìa da trình ký, kẹp file da

[​IMG]

In bìa đựng bằng tốt nghiệp ==> Gọi ngay : 0914 006 627

Liên hệ với chúng tôi khi có nhu cầu về các sản phẩm sau đây :
+ Sản xuất bìa da đựng hồ sơ
+ Sản xuất bìa da kẹp hồ sơ
+ In Bìa kẹp hồ sơ
+ Sản xuất bìa đựng hồ sơ da Simili
+ Sản xuất bìa đựng hồ sơ da Pu cao cấp
+ Sản xuất bìa da đựng tài liệu
+ Sản xuất bìa da kẹp tài liệu

+ Sản xuất bìa đựng bằng tốt nghiệp, bìa đựng chứng chỉ bằng Da