Các thủ tục cấp phép cho nhà ở gia đình được phòng Quản lý đô thị quận, huyện quản lý. Bản vẽ thiết kế xin phép là bản vẽ thiết kế cơ sở kiến trúc, kết cấu, đấu nối điện, nước hạ tầng với phía ngoài công trình. Theo quy định hiện hành, công trình có diện tích lớn 250m2 sàn xây dựng cần phải có bản vẽ kỹ thuật kết cấu được thẩm tra.

Đối với các công trình sữa chữa có liên quan đến thay đổi kết cấu chịu lực của công trình, hồ sơ xin phép xây dựng cần có bản vẽ khảo sát và kiểm định hiện trạng công trình.


Xin phép xây dựng Nghĩa trang sinh thái Bắc Phan Thiết

Các công trình sữa chữa nhỏ, không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực công trình như nâng nền, chống dột, chống thấm, thay mái tôn… thì có thể là đơn xin cấp phép ở phường, xã mà không cần hồ sơ bản vẽ.

Thời gian thụ lý hồ sơ cấp phép nhà ở là 20 ngày làm việc.