Nam,34tuoi,tot nghiep DH GTVT tp HCM,khoa Kinh te van tai bien,bang B anh van,bang A vi tinh,co trach nhiem,lam viec can than,co phuong tien,,,,nay có nhu cầu tìmviệc làm, . Lương trao đổi trực tiếp...lien he 0902986236