Cơ bản, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩmlà giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do cơ quan chức năng cấp cho các nhà máy, cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực này. Và không phải bắt buộc tất cả các cơ sở, cá nhân trong nghành nghề có liên quan tới thực phẩm đều phải bắt buộc có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.


Đọc thêm: Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm ở đâu


Đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu các điều kiện bảo quản đặc biệt, những người bán hàng rong thì không yêu cầu giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Còn lại, tất cả các trường hợp khác bắt buộc phải xin giấy phép này thì mới được hoạt động kinh doanh, sản xuất của mình.


Các bước tư vấn xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

 • Khảo sát về tính pháp lý của các giấy tờ, cơ sở vật chất mà khách hàng có sẵn
 • Thực hiện tư vấn những vấn đề liên quan tới việc xin giấy phép chứng nhận cơ sở đủ điều kiện.
 • Tư vấn các điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
 • Đánh giá, phân tích sự phù hợp các yêu cầu liên quan tới việc xin giấy phép chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm do khách hàng có yêu cầu
 • Tư vấn những thủ tục cần thiết khi làm giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
 • Tư vấn các tài liệu, giấy tờ để làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thự cphẩm
 • Tư vấn các giấy tờ có liên quan và tiến hành ký hợp đồng với khách hàng
 • Thực hiện tư vấn cho khách hàng những lỗi của trang thiết bị, cơ sở vật chất dùng để kinh doanh, sản xuất theo nguyên tắc một chiều
 • Kết hợp với khách hàng hoàn thiện các giấy tờ: sổ theo dõi chế biến, kinh doanh thực phẩm, sổ lưu mẫu,…
 • Tư vấn các lớp tập huấn về kiến thứ can toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người tham gia trực tiếp sản xuất, kinh doanh.
 • Tư vấn về khám sức khỏe theo quy định ban hành
 • Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
 • Thay mặt chủ doanh nghiệp tiếp đoàn thẩm định
 • Đại diện nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
 • Theo dõi và thông báo kết quả thẩm định
 • Đại diện khách hàng đi nhận giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và liên hệ giao cho khách hàng


Nguồn tin: Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là gì