quần áo bảo hộ sử dụng một lần

Viện Tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) và Hiệp hội thiết bị An toàn Quốc tế (ISEA) là 2 đơn vị hiệp tác để công bố các tiêu chuẩn liên quan tới xống áo bảo hộ tiêu dùng một lần. Một lớn mạnh chung can hệ tới quần áo bảo hộ dùng 1 lần đã xuất hiện từ đa dạng năm trước với ANSI / ISEA 101-2014, Tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ về tiêu dùng giảm thiểu và Quần yếm dùng 1 lần - yêu cầu về kích thước và ghi nhãn. Thứ tự Tiêu chuẩn ANSI buộc phải coi xét và cập nhật bất kỳ 5 năm một lần. Bản cập nhật 2014 được vững mạnh bởi hàng ngũ y phục bảo vệ ISEA và được coi xét bởi một lực lượng các bên can hệ trên phạm vi rộng bao gồm các bạn cuối, nhà sản xuất sản phẩm và công ty thí điểm / chứng nhận. Những đổi thay can dự chính yếu tới việc cập nhật biểu đồ kích thước để đảm bảo công nhân của ngày bữa nay được bảo hiểm phần lớn. Nó cũng bao gồm một loạt các giao thức đi lại thử nghiệm giúp mọi người chọn đúng kích cỡ quần áo để bảo kê hiệu quả. Tiêu chuẩn này được lên kế hoạch để xem xét vào năm 2019. Dù rằng những tiêu chuẩn này có ích theo phương pháp chung, nhưng chúng không bao gồm hiệu suất của xống áo bảo hộ sử dụng một lần FR.
Xem thêm: Quần áo công nhân cơ khí
bên cạnh đó, vừa được phát hành trong năm nay là tiêu chuẩn mà ngành nghề công nghiệp cần có trong đa dạng năm: ANSI / ISEA 203-2018, Tiêu chuẩn đất nước Hoa Kỳ về xống áo chống cháy sử dụng 1 lần thứ cấp để dùng trên xống áo chống cháy chính. Tiêu chuẩn thiết lập những đề xuất về hiệu suất và ghi nhãn tối thiểu cho cảnh huống xác thực được diễn đạt trước đấy, ấy là việc tiêu dùng hàng may mặc FR sử dụng một lần so sở hữu hàng may mặc FR chính. Bạn mang thể Nhận định thêm về tiêu chuẩn này cũng như tậu nó
Xem thêm: Quần áo kỹ sư

Điều quan trọng cần lưu ý là quần yếm sử dụng một lần FR không sở hữu tức là được mặc như một lớp kiểm soát an ninh duy nhất! Chúng ko rất nhiều như một sản phẩm may mặc FR chính - chúng được dự kiến để bảo vệ và bảo quản các sản phẩm may mặc FR cơ bản mà người lao động mặc hàng ngày. Họ chẳng thể khiến giảm những thuộc tính FR của áo quần chính. Trên thực tiễn, thí điểm đã chỉ ra rằng việc dùng FR trên áo xống khiến cho giảm tỷ lệ bỏng cơ thể như một bộ đồng phục và phân phối thêm sự bảo kê cho người mặc.
Xem thêm: Xưởng may quần áo bảo hộ