Có rất nhiều chuyện phải làm cần đến tiền.
VAY? Dĩ nhiên ! NHƯNG BẰNG CÁCH NÀO ?
Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị:
+ Tư vấn lập hồ sơ vay vốn Ngân Hàng.
+ Hỗ trợ các thủ tục Vay Ngân Hàng của cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp...
+ Hỗ trợ thủ tục Bảo lãnh, cấp hạn mức cho các Công Ty , Doanh Nghiệp (khó được vay vốn NH ) để vay vốn Ngân Hàng.

+ Hỗ trợ các công ty về sổ sách, chứng từ, báo cáo nội bộ.
+ Hỗ trợ Đáo Hạn Ngân Hàng.

CÓ THỂ LIÊN KẾT VỚI CÁC ĐỐI TÁC CÓ NGUỒN KHÁCH CẦN VAY VỐN
Điểm mạnh của chúng tôi so với các Dịch vụ khác là :
+ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT NHANH CHÓNG NHẤT.
+ CHÚNG TÔI CHỈ QUAN TÂM TỚI HIỆU QUẢ - KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG VÀ TRẢ DỊCH VỤ.

LIÊN HỆ:Mr Dung : 0978.918.008 Hotrovaynganhangvn@gmail.com
Ms Trang: 0946.285.519
Website: http://www.hotrovaynganhang.com
Facebook: http:// www.facebook.com/hotrovayvonnhanh