1- Loa Chim Yến HP1000 Coil Nhỏ Giá: 210.000đ


Loa Chim Yến HP1000 Coil Nhỏ
2- Loa Chim Yến HP2000 Coil Nhỏ Giá: 210.000đ


Loa Chim Yến HP2000 Coil Nhỏ
3- Loa Chim Yến HP3000 Coil Nhỏ Giá: 210.000đ


Loa Chim Yến HP3000 Coil Nhỏ
4- Loa Chim Yến HP4000 Coil Nhỏ Giá: 225.000đ


Loa Chim Yến HP4000 Coil Nhỏ
5- Loa Chim Yến HP5000 Coil Nhỏ Giá: 210.000đ


Loa Chim Yến HP5000 Coil Nhỏ
6- Loa Chim Yến HP6000 Coil Nhỏ Giá: 290.000đ


Loa Chim Yến HP6000 Coil Nhỏ
7- Loa Chim Yến HP7000 Coil Nhỏ Giá: 280.000đ


Loa Chim Yến HP7000 Coil Nhỏ
8- Loa Chim Yến HP8000 Coil Nhỏ Giá: 260.000đ


Loa Chim Yến HP8000 Coil Nhỏ
9- Loa Chim Yến HP1000 Coil Lớn Giá: 260.000đ


Loa Chim Yến HP1000 Coil Lớn
10- Loa Chim Yến HP2000 Coil Lớn Giá: 260.000đ


Loa Chim Yến HP2000 Coil Lớn
11- Loa Chim Yến HP3000 Coil Lớn Giá: 260.000đ


Loa Chim Yến HP3000 Coil Lớn
12- Loa Chim Yến HP4000 Coil Lớn Giá: 265.000đ


Loa Chim Yến HP4000 Coil Lớn
13- Loa Chim Yến HP5000 Coil Lớn Giá: 260.000đ


Loa Chim Yến HP5000 Coil Lớn
14- Loa Chim Yến HP6000 Coil Lớn Giá: 350.000đ


Loa Chim Yến HP6000 Coil Lớn
15- Loa Chim Yến HP7000 Coil Lớn Giá: 340.000đ


Loa Chim Yến HP7000 Coil Lớn
16- Loa Chim Yến HP8000 Coil Lớn Giá: 310.000đ


Loa Chim Yến HP8000 Coil Lớn
17- Loa Chim Yến HP50 Giá: 300.000đ


Loa Chim Yến HP50
18- Loa Chim Yến TW326 Giá: 35.000đ


Loa Chim Yến TW326
19- Loa Chim Yến TW325 Giá: 75.000đ


Loa Chim Yến TW325
20- Loa Chim Yến TW323X Giá: 60.000đ


Loa Chim Yến TW323X
21- Loa Chim Yến TW320 Giá: 80.000đLoa Chim Yến TW320
22- Loa Chim Yến TW316A Giá: 30.000đ


Loa Chim Yến TW316A
23- Loa Chim Yến TW316 Giá: 20.000đ


Loa Chim Yến TW316
24- Loa Chim Yến TW303X-01 Giá: 87.000đ


Loa Chim Yến TW303X-01
25- Loa Chim Yến TW304 Giá: 30.000đ


Loa Chim Yến TW304
26- Loa Chim Yến TW303 Giá: 17.000đ


Loa Chim Yến TW303


Liên Hệ:
SHOWROOM CHÍNH QUẬN 10: CỬA HÀNG VẠN THẮNG
- Địa chỉ: 159/8 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10, TP HCM
- Phone: 0977666881 - 0902681015 - 02682874881
- Gmail: ducthangag@gmail.com

- Web: https://bomnuocmini.com/tong-hop-loa-chim-yen