MaticPress Agency làm việc thiết kế trang web như thế nào?  1. Dễ dàng sắp xếp và quản lý bạn hoặc các trang web Wp của khách hàng của bạn ở một nơi
  2. Giao diện người dùng trực quan của Matic Press cho phép bạn xem và quản lý tất cả các trang Wordpress được kết nối của bạn ở một nơi và nhóm chúng theo phân khúc thích hợp, ngành, khách hàng, v.v để dễ sử dụng.
  3. Cập nhật Chủ đề, Plugin và Core của Khách hàng trong một lần nhấp
  4. Xem nếu có bất kỳ chủ đề, plugin hoặc lõi Wp nào cần cập nhật cho bất kỳ trang web nào của khách hàng và thực hiện điều đó chỉ bằng một cú nhấp chuột từ bảng điều khiển.
  5. Tạo / Cài đặt Popups, Thanh trượt, Thanh CTA cho Khách hàng mà không cần Đăng nhập
  6. Giúp tiếp thị trang web của khách hàng của bạn và xây dựng danh sách của họ bằng cách tạo và thêm cửa sổ bật lên, thanh trượt, thanh Header / Footer và hơn thế nữa từ các mẫu DFY từ bảng điều khiển MaticPress . Không cần phải đăng nhập vào trang web của họ!
  7. Kết nối nhanh chóng và tự động đăng nhập vào trang web của khách hàng

Và nhiều hơn nữa bao gồm cả. Xem Trang của mình để rõ hơn nhé!