Phân loại và thành phần của sản phẩm Firewall theo mục đích dùng.

Dực vào các nhu cầu dùng của hệ thống mà thiết bị mạng Firewall được phân chia thành hai loại chính gồm:
Personal FirewallNetwork Firewall
Trang web : Ciscochinhhang.com
Personal Firewall: Loại này được sản suất để bảo vệ một máy tính trước sự truy cập trái phép từ bên ngoài. Ngoài ra thì Personal Firewall còn được tích hợp thêm chức năng như theo dõi những phần mềm chống virus, phần mềm chống truy cập để bảo vệ dữ liệu. Một số thiết bị Personal Firewall thông dụng như: Microsoft Internet connection firewall, Symantec personal firewall, Cisco Security Agent…. Loại thiết bị Firewall này thì phù hợp với cá nhân bởi vì thông thường họ chỉ cần bảo vệ máy tính của họ, thường thường được tích hợp sẵn trong máy tính Laptop, máy tính PC..
+ Network Firewalls: Được thiết kế ra để bảo vệ các host trong mạng trước sự tấn công từ bên ngoài. Chúng ta có các Appliance-Based network Firewalls như thiết bị mạng Cisco PIX, Cisco ASA, Juniper NetScreen firewall, Symantec’s Enterprise Firewall. Hoặc một số ví dụ về thiết bị mạng Software-Base firewalls include Check Point’s Firewall, Microsoft ISA Server, Linux-based IPTables.
=> Điểm khác nhau giữa 2 loại thiết bị Firewall này đó là số lượng host được thiết bị Firewall đảm bảo an toàn. Mọi người hãy nhớ một điều là Personal firewall chỉ bảo vệ cho 1 máy duy nhất còn thiết bị mạng Network firewall lại khác, chúng sẽ bảo vệ cho cả 1 hệ thống mạng máy tính.
Trong đó, hệ thống Network Firewall được thiết kế từ những thành phần chính như sau:
Bộ lọc Packet (Packet- Filtering Router)
Cổng ứng dụng ( đó là Application-Level Gateway hay Proxy Server).
Cổng mạch (Circuite Level Gateway).
Thiết bị Firewall được dùng trong thực tế như thế nào.

Thiết bị mạng Software Firewalls: Hay còn gọi là Firewall mềm, đây là loại thiết bị mạng Firewall được tích hợp trên hệ điều hành, nó bao gồm các thiết bị như: SunScreen firewall, Check Point NG, IPF, Linux’s IPTables, Microsoft ISA server …
Thiết bị mạng Firewall được cài đặt trên Server
+ Ưu điểm của thiết bị mạng:
Thiết bị Firewall mềm thường đảm nhiệm nhiều vai trò hơn thiết bị mạng firewall cứng, chúng có thể đóng vai trò như 1 DNS server hay một DHCP server.
Việc đổi và nâng cấp thiết bị mạng phần cứng là tương đối nhanh chóng.
+ Nhược điểm của thiết bị :
Thiết bị mạng Firewall mềm được thiết lập trên một hệ điều hành do đó không thể loại bỏ trường hợp có lỗ hổng trên hệ điều hành đó được. Khi lỗ hổng được phát hiện và mọi người thực hiện cập nhật bản vá lỗi cho hệ điều hành đó thì mọi người nên nâng cấp bản vá cho thiết bị mạng Firewall luôn, nếu không rất có thể thiết bị mạng Firewall sẽ hoạt động không ổn định.
Thiết bị Firewall mềm thường có hiệu suất thấp hơn thiết bị mạng Firewall cứng.
Xem thêm : switchcisco 8 port 10 100 1000