Ai bán tứ 5 11 số thì cho cái số và giá luôn nhé. Có gì nt vào số 0944848884 cho mình .