Toàn Bộ Sim Viettel Nguyên Kít Chưa Kích Hoạt
::::::::::::::::::
::::::::::::::::::
::::::::::::::::::
:::::::::::::::::
:::::::::::::::::::
:::::::::::::::::
::::

0968.779.866
1.999.k
0968.72.8868
1.800.k
0968.100.688
1.800.k
0975.15.15.79
1.800.k
0973.242.444
1.600.k
0973.56.36.56
1.600.k

0973.94.97.99
1.600.k
0968.83.87.88
1.600.k
0976.15.10.15
1.200.k

Trích dẫn:

Call Ngay: 0975.48.48.48 or 097.9999.368
Chủ Tài Khoản.
Vũ Điện Biên
Vietcombank.
0191.000.30.86.86
BIDV.
780.100000.97813
DongA.
010.270.4246
Sacombank.
07000.1628.3991
Viettinbank.
711a.20668.312
Nong Nghiệp.
7500.205.114.743